Privacy verklaring

Privacybeleid

Privacy is van groot belang voor LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. en we willen een open en transparante houding behouden bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. CIF: B91096396

Adres: Calle Esperanza 87, 41701 Dos Hermanas

Contact e-mail : CONSTANTINA@LOSPOZOSDELANIEVE.COM

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

In LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. verwerken we de informatie die ons door geïnteresseerden wordt verstrekt om het administratieve, boekhoudkundige en fiscale beheer van de gevraagde diensten uit te voeren en commerciële communicatie te verzenden over onze producten en diensten, voor wiens toestemming u hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en in voorkomend geval voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn.

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

Wij geven de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens aan:

  • Uitvoering van een overeenkomst: Levering van de gevraagde diensten
  • Toestemming van de betrokkene: Het verzenden van commerciële communicatie.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?


Alleen uw gegevens worden overgedragen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Gegevensoverdrachten worden gedaan naar derde landen waarvoor uw toestemming naar behoren is verkregen.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet in LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot hen, of niet.

Belangstellenden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, om onjuiste gegevens te rectificeren of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer de gegevens onder andere niet langer nodig zijn voor de verzamelde doeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval wij deze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval zal LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Uw rechten als volgt uitoefenen: door contact op te nemen met het e-mailadres van de hierboven beschreven controller door een kopie van uw identiteitsbewijs of id toe te voegen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht om de verleende toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

In het geval dat u zich geschonden uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, vooral wanneer u geen voldoening in de uitoefening van uw rechten hebben verkregen, u een klacht indienen bij de bevoegde Autoriteit voor Gegevensbescherming controle via haar website: www.aepd.es.


Hoe zijn we aan uw gegevens gekomen?

De persoonsgegevens die wij verwerken in LOS POZOS DE CONSTANTINA, S.L. zijn rechtstreeks door de betrokkene verstrekt.

De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn:

  • Identificatiegegevens
  • postales Post- en elektronische adressen
  • Bedrijfsinformatie